Jäsenyys

YLEISTÄ

Jokainen joka haluaa tutustua Suomen Naturistiklubi ry:n (SNC) toimintaan, on ensin yhdistyksen koejäsen. Koejäsenenä hän voi tulla tutustumaan yhdistyksen tilaisuuteen ilman, että hänen tarvitsee maksaa yhdistyksen vuosittaista jäsenmaksua. Hänen on kuitenkin maksettava aina tilaisuuden osallistumismaksu, jos hän osallistuu yhdistyksen tilaisuuteen, niin kuin on tehtävä kaikkien muidenkin tilaisuuden osanottajien.

Otamme jäseniksi perheitä, pareja sekä sinkkuja. Jäsenehdokkaan tulee hyväksyä yhdistyksen toimintaidea sekä kunnioittaa sitä omalla käytöksellään ja elämäntavallaan. Jos jäsenehdokas on mukana jonkin toisen naturistiyhdistyksen päättävissä toimielimissä, niin hänen on saatettava se hallituksen tietouteen jäsenanomusta tehtäessä, jotta voidaan keskustella siitä, vaikuttaako se jollakin tavalla hänen jäsenyyteen SNC:ssä. Vastaavasti myös jäsenyyden ollessa voimassa, on tiedotettava siitä, jos on mukana myös jonkin toisen naturistiyhdistyksen päättävissä elimissä. Tämä sen takia, jotta voidaan estää mahdolliset eturistiriitatilanteet, jotka olisivat haitaksi SNC:lle tai toiselle naturistiyhdistykselle.

Jokaisen yli 18-vuotias on erikseen haettava yhdistyksen jäsenyyttä eli jäsenhakemusta ei voi täyttää toisen yli 18-vuotiaan puolesta. Alle 18-vuotiaan jäsenhakemukseen tarvitaan huoltajan suostumus. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti, ja hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan kirjeitse henkilökohtaisesti, puhelimitse tai sähköpostitse.

Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden voit tarkistaa yhdistyksen yhteystiedot-sivulta. Alle 18-vuotiaiden ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Jäsenmaksu kerätään kerran vuodessa. Maksamattomat jäsenmaksut aiheuttavat katkoksen jäsenoikeuksiin. Jäsenmaksu kattaa sähköisen lehden ja henkilölle sähköisesti tai kirjeitse lähetettävän informaatiopostin.

Yhdistyksen toiminnasta saa informaatiota aina yhdistyksen kotisivuilta. Lisäksi kaikille niille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille, jotka ovat jättäneet sähköpostiosoitteensa yhdistyksen tietouteen, lähetetään aina tiedote ennen yhdistyksen seuraavia tilaisuuksia. Samoin niille yhdistyksen toiminnasta lähiaikoina kiinnostuneille tai yhdistyksen jäsenmaksun maksaneille henkilöille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, lähetetään jäsenkirje postitse säännöllisin väliajoin. Jäsenkirjeet lähtevät yleensä ainakin neljästi vuodessa; ennen pikkujouluja, vuoden vaihteessa, keväällä ennen kesäkautta sekä ennen syyskauden alkua.

Vuoden 2004 alusta lähtien kaikki SNC:n jäsenet kuuluvat samalla myös Suomen Naturistiliitto ry:hyn, joka on siihen liittyneiden naturistiyhdistysten kattojärjestö. Liiton kautta hoidetaan myös keskitetysti Suomen naturismin tiedotusta julkisille medioille ja muille naturismista kiinnostuneille tahoille.


VARSINAINEN JÄSENYYS

Kun koejäsen on käynyt 1-2 kertaa yhdistyksen tilaisuudessa, ja haluaa olla jatkossakin mukana yhdistyksen toiminnassa, on hänen anottava yhdistyksen varsinaista jäsenyyttä (tai kannatusjäsenyyttä). Jos yhdistyksen hallitus ei näe mitään esteitä jäsenyydelle, hyväksytään hakija varsinaiseksi jäseneksi seuraavassa hallituksen kokouksessa. Tällöin jäsenen on maksettava myös yhdistyksen vuosittainen jäsenmaksu. Varsinaisella jäsenellä on äänioikeus yhdistyksen virallisissa jäsenkokouksissa, joita on ainakin yksi sekä keväällä että syksyllä. Samoin hän saa yhdistyksen jäsenkortin, joka käy naturistien tunnisteesta esim. keskeisen Euroopan naturistikohteissa. Lisäksi varsinaisella jäsenellä voi olla muitakin etuoikeuksia yhdistyksen toiminnassa.

KANNATUSJÄSENYYS

Jos koejäsen ei syystä tai toisesta pääse mukaan yhdistyksen järjestämiin tapaamisiin, mutta hän haluaa tukea yhdistyksen toimintaa, niin hän voi anoa myös suoraan kannatusjäsenyyttä, joka ei edellytä mukana oloa yhdistyksen tilaisuuksissa. Kannatusjäsenyyden hyväksyy myös yhdistyksen hallitus, yleensä puhelimitse tai face-to-face tapahtuneen henkilön todenperäisyyden tarkistuksen jälkeen. Kannatusjäsenen on kuitenkin myös maksettava vuosittainen jäsenmaksu. Kannatusjäsen saa myös yhdistyksen jäsenkortin, joka käy naturistien tunnisteesta esim. keskeisen Euroopan naturistikohteissa.


SUMMA SUMMARUM

Siis pelkkä paperilla tai netissä jätetty jäsenanomus ei vielä riitä, vaan lisäksi on maksettava jäsenmaksu, ja jos haluaa saada yhdistyksen varsinaisen jäsenyyden, niin on tultava mukaan myös yhdistyksen tapaamisiin. Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen tilille, kun liitytään yhdistyksen jäseneksi tätä varten toimitettavalla erillisellä laskulla, jonka ohessa tulee myös jäsenkortti.