Kysymyksiä ja vastauksia

Saako yhdistyksen tilaisuuksiin tulla, vaikka ei ole jäsen ?

Saa. Yhdistyksen tilaisuuksiin ovat aina kaikki tervetulleita eli emme edellytä jäsenyyttä ennen kuin voi tulla mukaan tilaisuuksiin. Päinvastoin, varsinaista jäsenyyttä ei edes voi saada ennen kuin on käynyt mukana yhdistyksen tilaisuudessa. Varsinaista jäsenyyttä voi anoa jo yhden käynnin jälkeen, mutta kahden käynnin jälkeen se on viimeistään anottava, jos haluaa olla jatkossa mukana yhdistyksen tilaisuuksissa. Kannatusjäsenyyttä voi anoa aina, mutta kannatusjäsenillä ei ole kaikkia jäsenoikeuksia. Jokaisessa tilaisuudessa on aina maksettava tilaisuuden osallistumismaksu, joka voi vaihdella tilaisuuden kestosta ja sisällöstä riippuen.

Onko valokuvaaminen sallittua yhdistyksen tilaisuuksissa ?

Pääsääntöisesti ei, koska me emme ole mikään valokuvauskerho. Jos kuitenkin haluat valokuvata, niin valokuvaamisesta on erittäin tarkat ohjeet, joita on hyvä noudattaa, sillä muuten tulee helposti ongelmia.

Saako alkoholia käyttää yhdistyksen tilaisuuksissa ?

Saa, mutta ehdottomasti kohtuudella. Periaatteena on, että muita häiritsevä alkoholinkäyttö on kiellettyä. Tämä sen takia, että paikalla on yleensä aina niin miehiä, naisia kuin lapsiakin, joten kaikkia kunnioittava ja huomioiva käyttäytyminen on tärkeää.

Voinko tuoda kavereitani tilaisuuksiin ?

Tietysti voit, kunhan he ymmärtävät, mitä naturismi on, ja maksavat osallistumismaksun.

Saanko tilaisuudessa olla vaatteet päällä ?

Jos haluat olla vaatteet päällä, niin olet väärässä paikassa. Naturismin henkeen kuuluu se, että yhdistyksessä ollaan ns. klubiasussa, joka tarkoittaa sitä, että ollaan alasti. Kaikenlainen koristautuminen, varsinkin pikkujouluissa yms. tilaisuuksissa on sallittua, mutta ei vaatteissa olo. Se on ymmärrettävää, että naiset ehkä haluavat hygieniasyistä olla määrättynä aikana kuukaudessa pikkuhousut jalassa... kuitenkaan mitään pelkkiä katselijoita emme halua, eli jos olet mukana tilaisuudessa, niin olet alasti, kuten yhdistyksen periaatteisiin kuuluu.

Olen ymmärtänyt, että jäsenmaksu on kalenterivuosikohtainen, joten kannattaako minun liittyä jäseneksi vasta vuoden vaihteen jälkeen ?

Jäsenmaksu on tosiaan kalenterivuosikohtainen. Kuitenkin uusien jäsenien kohdalla on tehty sellainen käytäntö, että syys-joulukuussa maksettu jäsenmaksu on voimassa seuraavan kalenterivuoden loppuun asti, joten uuden jäsenen jäsenmaksun voi hyvin maksaa vasta loppuvuodestakin.

Mitä hyötyä minulle on jäsenmaksun maksamisesta ?

Yhdistys lähettää kaikille jäsenmaksunsa maksaneille jäsenilleen sähköpostitse tiedotteita tapahtumista ja muista naturisteja kiinnostavista asioista. Näitä tiedotteita lähetetään enintään vuoden verran sähköpostitse, jos ei ole anonut jäsenyyttä, tai ei ole maksanut jäsenmaksua. Jäsenmaksun maksaneille jäsenille tiedotteita lähetetään aina. Samoin jos ei ole sähköpostia, niin kirjeitse tiedotteita lähetetään jäsenille yleensä neljä kertaa vuodessa (vuoden vaihteen jälkeen, keväällä, loppukesastä ja ennen pikkujouluja), mutta jäsenyyttä hakemattomat henkilöt (koejäsenet) saavat vain kaksi kirjetiedotetta, jonka jälkeen niitä ei kustannussyistä lähetetä enempää.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet saavat lisäksi tunnukset yhdistyksen jäsensivuille, missä on myös muuta, pelkästään jäsenille tarkoitettua materiaalia.

Lisäksi varsinaiset jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen toiminnan suuntaviivoista ja toimihenkilöistä päättävässä jäsenkokouksessa.

Jäsenet saavat kansainvälisen naturistien kattojärjestön eli INF:n hyväksymän jäsenkortin. Se helpottaa sisäänpääsyä keskeisessä Euroopassa oleviin naturistikohteisiin.

Mikä on varsinaisen jäsenyyden ja kannatusjäsenyyden ero ?

Kannatusjäsenyys voidaan myöntää myös sellaisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta, mutta jotka eivät syystä tai toisesta ole päässeet käymään yhdistyksen tilaisuuksissa. Yleensä jos henkilölle on myönnetty kannatusjäsenyys, niin hänen kohdallaan tehdään samalla myös päätös ehdollisesta varsinaisesta jäsenyydestä. Ehdollinen jäsenyys tarkoittaa sitä, että jos henkilö tulee mukaan yhdistyksen tilaisuuteen, niin hän saa automaattisesti varsinaisen jäsenyyden, jos kukaan paikalla olleista yhdistyksen hallituksen jäsenistä, tai muista paikalla olleista jäsenistä, tuo yhdistyksen puheenjohtajille tai sihteerille tiedoksi jotain erityistä seikkaa, minkä vuoksi jäsenyyttä ei voitaisi myöntää. Tämä menettely helpottaa hallituksen työtä, koska samaa henkilöä ei tarvitse käsitellä kahdesti hallituksessa (ensin hyväksyä kannatusjäsenyyttä ja sitten erikseen varsinaista jäsenyyttä).

Samoin sellainen henkilö, joka on mukana jonkin muun suomalaisen naturistiyhdistyksen hallituksessa, ei voi saada Suomen Naturistiklubi ry:n varsinaista jäsenyyttä, vaan pelkästään kannatusjäsenyyden. Näin on päätetty eturistiriitojen välttämiseksi, jotta ei voi yhtä aikaa olla päättämässä usean, samalla toimialalla toimivan yhdistyksen asioista.

Mikä on INF ?

INF on kansainvälinen naturistiyhdistys, johon kuuluu yleensä joka maassa yksi kyseisen maan kattojärjestönä toimiva naturistiyhdistys. Suomessa tämä yhdistys on Suomen Naturistiliitto ry, jonka yhtenä jäsenyhdistyksenä on Suomen Naturistiklubi ry. INF järjestää kansainvälisiä naturistikonferensseja, julkaisee kansainvälistä naturistiopasta ja pyrkii parantamaan naturistien toimintamahdollisuuksia omalla arvovallallaan.

Mitä hyötyä on INF:n jäsenkortista ?

Suomessa ei varsinaisesti mitään, mutta esim. Keski- ja Etelä-Euroopassa hyvinkin paljon, sillä sitä tarvitaan, jotta pääsee yksityisille naturistialueille. Etelä- ja Keski-Euroopassa useilla naturistirannoilla, leirintäalueilla, klubeilla yms. on sellainen käytäntö, että halvimmalla sisälle pääsevät kyseisen paikan omistavan yhdistyksen/järjestön jäsenet. Sen lisäksi sisälle pääsevät yleensä INF:n jäsenkortin omaavat henkilöt, joita pidetään "luotettavina, todistettavasti naturismin aatteen hyväksyvinä henkilöinä". Tosin INF:n kortin omaaviltakin henkilöiltä voidaan vaatia hieman korkeampaa sisäänpääsyhintaa kuin mitä on paikallisilla jäsenillä. Joihinkin paikkoihin voivat päästä sisälle myös ns. "villit", eli INF:n kuulumattomat naturistit. Heiltä perittävä sisäänpääsymaksu voi olla kuitenkin ihan eri luokkaa kuin muilla, jos sisälle nyt pääsee ylipäätänsä.

---

Jos sinulla on jotain muuta sellaista asiaa, mistä haluaisit saada tietoa, mutta et löydä vastausta haluamaasi asiaan näiltä kotisivuilta, niin lähetä kysymyksesi meille täyttämällä palautelomakkeen.