Naturismi

MITÄ NATURISMI ON?

MITÄ NATURISMI EI OLE ?

NATURISTIEN ALARYHMÄT

Monissa maissa naturistien keskuudessa on erilaisia alaryhmiä, joille löytyy jopa omia naturistiorganisaatioita. Esimerkiksi kristillisillä naturisteilla on oma ryhmänsä, jota pitää pappi. Erilaiseen seksuaalisuuteen taipuvilla ryhmillä, kuten homoilla ja lesboilla, on myös omia naturistiorganisaatioita. Samoin erilaisilla harrastusryhmillä, kuten veneilyyn tai retkeilyyn kiinnostuneilla naturisteilla, on omia organisaatioita. Samoin myös nuorille on omia harrastusryhmiä. Suomen suhteellisen pieni rekisteröityneiden naturistien määrä ei kuitenkaan mahdollista tällaisten alaryhmien toimintaa.


MITÄ LAKI SANOO NATURISMISTA ?

Kiistaton tosiasia: Naturismi ja alastomuus on sallittua jokaisen omalla yksityisalueella sekä niillä julkisilla alueilla, jotka on erikseen määritelty tätä tarkoitusta varten.

Kiistelty tosiasia: Onko naturismi ja alastomuus sallittua myös muualla julkisella paikalla, jos tarkoitus ei selkeästikään ole provosoida ja alastomana oleskelulle on tarkoituksellisesti valittu sellainen paikka, jossa alastomana olon ei voida katsoa haittaavan muita alueen käyttäjiä.

------------

1.10.2003 voimaan astui järjestyslaki, joka kumosi kaikkien kuntien järjestyssäännöt. Nykyinen järjestyslaki ei sisällä enää mitään mainintaa, johon alastomuutta ja naturismia käsiteltäessä voitaisiin vedota. Järjestyslakiin liittyen on Suomen hallituksen esityksessä hyvin mielenkiintoinen maininta:
Alastomana esiintymisen kielto ei ole tässä laissa tarpeen. Kysymys ei ole turvallisuus- tai järjestysongelmasta. Sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta on säädetty rangaistus rikoslain 17 luvun 21 §:ssä.

Rikoslaki onkin ainoa kohta, mihin voidaan uuden järjestyslain voimaan saattamisen jälkeen vedota. Rikoslain 17 luvun 21 § kertoo puolestaan seuraavaa:
------------
Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen

Joka tekee julkisesti sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon siten, että se aiheuttaa pahennusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä rangaistusta, sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
------------

Sukupuolisiveellisyyden julkisessa loukkaamisessa on kyse paljon muustakin kuin vain alastomasta uinnista. Alasti uinnista ja alastomana oleskelusta tuskin saa Suomessa millään ranta-alueella sakkoa, vaan enintään suullisen huomautuksen, jos sitäkään. Samaa huomautuslinjaa on luvannut enintään käyttää myös Helsingin poliisi (Iltalehdessä heinäkuussa 2003 olleen jutun mukaan).

Suomen Kansallinen Naturisti Klubi ry:n hallituksen sihteeri soitti 1.8.2003 myös Turun järjestyspoliisin komisario Bengt Lagerroosille ja kysyi häneltä, miten poliisi suhtautuu tällä hetkellä (kun kuntien järjestyssäännöt ovat vielä voimassa), jos käydään uimassa alasti sellaiselta alueelta, jossa alastomana uinnin ei voida katsoa häiritsevän muita alueen käyttäjiä. Vastaus oli hieman yllättäväkin: ”Suomi on täynnä sellaisia paikkoja, missä käydään alasti uimassa, sillä mökeiltähän ihmisillä on hyvin usein tapana käydä uimassa alasti. Alasti uinti, ja uinti ylipäätänsäkin, on sallittua myös kaikissa sellaisissa paikoissa, mitkä eivät ole asutustaajamissa ja joissa uinnin ei voida katsoa häiritsevän alueen muuta käyttöä. Sitä, minkälaisessa vaatetuksessa käydään uimassa, ei erikseen määrätä missään säännöksessä.”

Samoin Helsingin poliisi on luvannut, että se ei puutu alastomana uintiin eikä myöskään muuhun alastomana oleskeluun (auringon ottoon), jos se ei tapahtu erittäin julkisella paikalla (Iltalehti: heinäkuu 2003). Tällaisia erittäin julkisia paikkoja voivat olla esim. Espan puisto jne.

Oleskelkaa siis ihan rauhassa alasti ulkona ja käykää myös uimassa alasti. Kun sitä ei tee tarkoituksellisesti provosoiden erityisen julkisella uimarannalla, niin saa olla ihan rauhassa ainakin virkavallan taholta.

Kotinatuilijoille muistutettakoon, että Suomen Perustuslaki takaa jokaisen ihmisen kotirauhan, joten jokainen on herra omalla yksityisalueellaan ja omalla tontillaan ja saa olla siellä vaatetettuna tai vaatteitta, ihan miten haluaa.