Händelser

Om du vill veta, var och  när vi ska ha händelser, kan du titta på information från det här finska sidan.

DELTA BETALNING

Normala händelser inne har följande deltagare betalningar:

Om du vill veta mera, var vänlig och ta kontakt med e-mail info@naturistiklubi.fi eller telefon +358-40-7332161.